لینک خود را کوتاه کنید
آمار سایت

تعداد لینک های کوتاه شده : 3,674

بازدید از لینک ها : 3,327

واریزی به کاربران : 293,232 تومان

اخبار
چگونه کسب درآمد کنیم؟
ابتدا در سایت ثبت نام کنید و شروع به کوتاه کردن لینک کنید.
به ازای هر شخصی که از آدرس های کوتاه شده شما بازدید میکند پول بگیرید!
لینک های خود را در وبلاگ، وبسایت، شبکه اجتماعی و هر جایی که ممکن است شخصی بر روی آن کلیک کند، میتوانید قرار دهید.